دیپ فریزر 80ºc- با دوسیکل برودت

---------------------------------

مدل : 88FD-4-95-A

گواهینامه ها : CE – ISO 13485 – ISO 9001 - IMED

برند : DPF

کاربرد : برای نگهداری نمونه‌های زیستی و ژنتیکی در دمای بسیار پایین در مراکز تحقیقاتی، صنایع بیوتکنولوژی، صنایع غذایی و آزمایشگاه‌های پزشکی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مشخصات فنی :

رنج دمایی : 50ºC / -80ºC-  

تلرانس دمای طبقات :  2ºC± 

جنس بدنه داخلی : استیل ضدزنگ مات (304)

جنس بدنه خارجی : ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکترواستاتیک

توان مصرفی : 2600 ولت آمپر

تعداد طبقات: 3 طبقه

وزن :  260 کیلوگرم 

حجم : 100 لیتر   

Read more

دیپ فریزر 86ºc- با دوسیکل برودت

---------------------------------

مدل : 88FD-1-95-NL

گواهینامه ها : CE – ISO 13485 – ISO 9001 - IMED

برند : DPF

کاربرد : برای نگهداری نمونه‌های زیستی و ژنتیکی در دمای بسیار پایین در مراکز تحقیقاتی، صنایع بیوتکنولوژی، صنایع غذایی و آزمایشگاه‌های پزشکی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مشخصات فنی :

رنج دمایی : 50ºC / -80ºC-  

تلرانس دمای طبقات :  2ºC± 

جنس بدنه داخلی : استیل ضدزنگ مات (304)

جنس بدنه خارجی : ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکترواستاتیک

توان مصرفی : 3100 ولت آمپر

تعداد طبقات: 4 طبقه

وزن :  360 کیلوگرم 

حجم : 415 لیتر   

Read more

فریزر 40ºC- آزمایشگاهی

---------------------------------

مدل : 89FB-1-93-A

گواهینامه ها : CE – ISO 13485 – ISO 9001 - IMED

برند : DPF

کاربرد : پژوهشکده های تحقیقاتی ژنتیک، بیولوژیک، بیوتکنولوژی، آزمایشگاه های صنایع پزشکی، کشاورزی، غذایی، دارویی، کارخانجات وابسته

مشخصات فنی :

رنج دمایی : 40ºC-  

تلرانس دمای طبقات :  2ºC± 

جنس بدنه داخلی : استیل ضدزنگ مات (304)

جنس بدنه خارجی : ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکترواستاتیک

توان مصرفی : 1600 ولت آمپر

تعداد طبقات: 3 طبقه

وزن :  203 کیلوگرم 

حجم : 320 لیتر   

 

Read more

یخچال (آزمایشگاهی کیت و دارو / بانک خون) بخش بستری و اتاق عمل

---------------------------------

مدل : 96RB3-92-A

گواهینامه ها : CE – ISO 13485 – ISO 9001 - IMED

برند : DPF

کاربرد : اتاق عمل، بخش بستری بیمارستانها جهت دارو، مراکز بهداشت

مشخصات فنی :

رنج دمایی : 4ºC+  

تلرانس دمای طبقات :  1ºC± 

جنس بدنه داخلی : استیل ضدزنگ مات (304)

جنس بدنه خارجی : ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکترواستاتیک

توان مصرفی : 420 ولت آمپر

تعداد طبقات: 4 طبقه

وزن :  80 کیلوگرم 

حجم : 125 لیتر   

Read more

یخچال آزمایشگاهی / دارویی (دودرب)

---------------------------------

مدل : 96RL-3-92-A

گواهینامه ها : CE – ISO 13485 – ISO 9001 - IMED

برند : DPF

کاربرد : پژوهشکده های تحقیقاتی ژنتیک، بیولوژیک، بیوتکنولوژی، آزمایشگاه های صنایع پزشکی، کشاورزی، غذایی، دارویی، کارخانجات وابسته

مشخصات فنی :

رنج دمایی : 2ºC  / -8ºC-

تلرانس دمای طبقات :  1ºC± 

جنس بدنه داخلی : استیل ضدزنگ مات (304)

جنس بدنه خارجی : ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکترواستاتیک

توان مصرفی : 800 ولت آمپر

تعداد طبقات: هر درب 4 طبقه

وزن :  425 کیلوگرم 

حجم : 1600 لیتر   

 

Read more

یخچال آزمایشگاهی / دارویی (دودرب) با دوسیکل برودت

---------------------------------

مدل : 96RL-2-92-A

گواهینامه ها : CE – ISO 13485 – ISO 9001 - IMED

برند : DPF

کاربرد : پژوهشکده های تحقیقاتی ژنتیک، بیولوژیک، بیوتکنولوژی، آزمایشگاه های صنایع پزشکی، کشاورزی، غذایی، دارویی، کارخانجات وابسته

مشخصات فنی :

رنج دمایی : 2ºC  / -8ºC-

تلرانس دمای طبقات :  1ºC± 

جنس بدنه داخلی : استیل ضدزنگ مات (304)

جنس بدنه خارجی : ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکترواستاتیک

توان مصرفی : 880 ولت آمپر

تعداد طبقات : هر درب 5 طبقه

وزن :  300 کیلوگرم 

حجم : 1150 لیتر   

 

Read more

میز ریلیز (برچسب زنی)

---------------------------------

مدل : 88RBP-1-93-A

گواهینامه ها : CE – ISO 13485 – ISO 9001 - IMED

برند : DPF

کاربرد : سازمان انتقال خون

مشخصات فنی :

رنج دمایی ریلیز خون :  2ºC / -8ºC-

رنج دمایی ریلیز پلاکت : 20ºC / +20ºC-

رنج دمایی ریلیز پلاسما : 15ºC / -25ºC-

تلرانس دمای خون:  2ºC± 

تلرانس دمای پلاکت:  2ºC± 

تلرانس دمای پلاسما:  3ºC± 

جنس بدنه داخلی : استیل ضدزنگ مات (304)

جنس بدنه خارجی : ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکترواستاتیک

توان مصرفی : 700 ولت آمپر

تعداد سبد : 6 سبد

وزن :  210 کیلوگرم 

حجم : 180 لیتر   

 

Read more

یخچال آزمایشگاهی 4ºC+ / فریزر 30ºC- دو درب (بانک خون / آزمایشگاهی)

---------------------------------

مدل : 96R87F-2-92-A

گواهینامه ها : CE – ISO 13485 – ISO 9001 - IMED

برند : DPF

کاربرد : پژوهشکده های تحقیقاتی ژنتیک، بیولوژیک، بیوتکنولوژی، آزمایشگاه های صنایع پزشکی، کشاورزی، غذایی، دارویی، کارخانجات وابسته

مشخصات فنی یخچال :

رنج دمایی : 4ºC / +8ºC+

تلرانس دمای طبقات :  1ºC± 

تعداد طبقات: 2 طبقه 

حجم : 285 لیتر   

 

مشخصات فنی فریزر :

رنج دمایی : 20ºC / -30ºC-

تلرانس دمای طبقات :  2ºC± 

تعداد طبقات: 2 طبقه 

حجم : 240 لیتر   

 

مشخصات کلی یخچال و فریزر  :

جنس بدنه داخلی : استیل ضدزنگ مات (304)

جنس بدنه خارجی : ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکترواستاتیک

توان مصرفی : 1140 ولت آمپر

 

Read more

یخچال آزمایشگاهی / دارویی تک درب

---------------------------------

مدل : 96RL-1-92-A

گواهینامه ها : CE – ISO 13485 – ISO 9001 - IMED

برند : DPF

کاربرد : پژوهشکده های تحقیقاتی ژنتیک، بیولوژیک، بیوتکنولوژی، آزمایشگاه های صنایع پزشکی، کشاورزی، غذایی، دارویی، کارخانجات وابسته

مشخصات فنی :

رنج دمایی : 2ºC / +8ºC+   

تلرانس دمای طبقات :  1ºC± 

جنس بدنه داخلی : استیل ضدزنگ مات (304)

جنس بدنه خارجی : ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکترواستاتیک

توان مصرفی : 440 ولت آمپر

تعداد طبقات: 5 طبقه

وزن :  150 کیلوگرم 

حجم : 480 لیتر   

 

Read more

فریزر 30ºC- آزمایشگاهی

---------------------------------

مدل : 87FB-1-93-A

گواهینامه ها : CE – ISO 13485 – ISO 9001 - IMED

برند : DPF

کاربرد : پژوهشکده های تحقیقاتی ژنتیک، بیولوژیک، بیوتکنولوژی، آزمایشگاه های صنایع پزشکی، کشاورزی، غذایی، دارویی، کارخانجات وابسته

مشخصات فنی :

رنج دمایی : 20ºC / -30ºC-   

تلرانس دمای طبقات :  2ºC± 

جنس بدنه داخلی : استیل ضدزنگ مات (304)

جنس بدنه خارجی : ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکترواستاتیک

توان مصرفی : 800 ولت آمپر

تعداد طبقات: 3 طبقه

وزن :  173 کیلوگرم 

حجم : 320 لیتر   

 

Read more

یخچال (آزمایشگاهی کیت و دارو / بانک خون) بخش بستری و اتاق عمل

---------------------------------

مدل : 96RB4-92-A

گواهینامه ها : CE – ISO 13485 – ISO 9001 - IMED

برند : DPF

کاربرد : اتاق عمل، بخش بستری بیمارستانها جهت دارو، مراکز بهداشت

مشخصات فنی :

رنج دمایی : 2ºC  / +8ºC+  

تلرانس دمای طبقات :  1ºC± 

جنس بدنه داخلی : استیل ضدزنگ مات (304)

جنس بدنه خارجی : ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکترواستاتیک

توان مصرفی : 420 ولت آمپر

تعداد طبقات: 4 طبقه

وزن :  110 کیلوگرم 

حجم : 250 لیتر   

Read more

پلاسما اکستراکتور

---------------------------------

مدل : 95PS-93-A

گواهینامه ها : CE – ISO 13485 – ISO 9001 - IMED

برند : DPF

کاربرد : جداسازی فرآورده های خونی در انتقال خون، دارای مکانیزم فشار

مشخصات فنی :

بدنه استیل ضدزنگ مات (304)

دارای لولای استیل

Read more

یخچال بانک خون

---------------------------------

مدل : 96RB-2-92-A

گواهینامه ها : CE – ISO 13485 – ISO 9001 - IMED

برند : DPF

کاربرد : آزمایشگاه های انتقال خون، آزمایشگاه های بانک خون بیمارستانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مشخصات فنی :

رنج دمایی : 2ºC+  / +8ºC+

تلرانس دمای طبقات :  1ºC± 

جنس بدنه داخلی : استیل ضدزنگ مات (304)

جنس بدنه خارجی : ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکترواستاتیک

توان مصرفی : 440 ولت آمپر

تعداد طبقات: 4 طبقه / شامل 16 عدد سبد

وزن :  150 کیلوگرم 

حجم : 480 لیتر   

Read more

آژیتاتور نگهداری پلاکت خون 48 کیسه

---------------------------------

مدل : 48AG-93-A

گواهینامه ها : CE – ISO 13485 – ISO 9001 - IMED

برند : DPF

کاربرد : آزمایشگاه های انتقال خون، آزمایشگاه های بانک خون بیمارستانی جهت نگهداری فرآورده های پلاکتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مشخصات فنی :

توان مصرفی : 50 ولت آمپر

تعداد طبقات: 6 طبقه

وزن :  25 کیلوگرم 

Read more

اینکوباتور پلاکت خون 48 کیسه

---------------------------------

مدل : 48PIAG-93-A

گواهینامه ها : CE – ISO 13485 – ISO 9001 - IMED

برند : DPF

کاربرد : آزمایشگاه های انتقال خون، آزمایشگاه های بانک خون بیمارستانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مشخصات فنی :

رنج دمایی : 20ºC / +24ºC+  

تلرانس دمای طبقات :  1ºC± 

جنس بدنه داخلی : استیل ضدزنگ مات (304)

جنس بدنه خارجی : ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکترواستاتیک

توان مصرفی : 440 ولت آمپر

تعداد طبقات: 1 طبقه

وزن :  119کیلوگرم 

حجم : 270 لیتر   

Read more

فریزر 40ºC- ظرفیت بالا تک درب آزمایشگاهی

---------------------------------

مدل : 89FB-1-1000

گواهینامه ها : CE – ISO 13485 – ISO 9001 - IMED

برند : DPF

کاربرد : سازمان انتقال خون کشور، (پدافند غیرعامل جهت نگهداری و ذخیره دارو و پلاسما) ثابت و سیار، پژوهشکده های تحقیقاتی ژنتیک، بیولوژیک، بیوتکنولوژی، آزمایشگاه های صنایع پزشکی، کشاورزی، غذایی، دارویی، کارخانجات وابسته

مشخصات فنی :

رنج دمایی : 20ºC / -40ºC-  

تلرانس دمای طبقات :  2ºC± 

جنس بدنه داخلی : استیل ضدزنگ مات (304)

جنس بدنه خارجی : ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکترواستاتیک

ظرفیت : 20 کارتن پلاسمای 20 کیسه ای

توان مصرفی : 2500 ولت آمپر

تعداد طبقات: 5 طبقه

وزن :  460 کیلوگرم 

حجم : 1000 لیتر   

 

Read more

فریزر 40ºC- ظرفیت بالا سه درب آزمایشگاهی / پلاسما

---------------------------------

مدل : 89FB5500

گواهینامه ها : CE – ISO 13485 – ISO 9001 - IMED

برند : DPF

کاربرد : سازمان انتقال خون کشور، (پدافند غیرعامل جهت نگهداری و ذخیره دارو و پلاسما) ثابت و سیار، پژوهشکده های تحقیقاتی ژنتیک، بیولوژیک، بیوتکنولوژی، آزمایشگاه های صنایع پزشکی، کشاورزی، غذایی، دارویی، کارخانجات وابسته

مشخصات فنی :

رنج دمایی : 20ºC  / -40ºC-

تلرانس دمای طبقات :  2ºC± 

جنس بدنه داخلی : استیل ضدزنگ مات (304)

جنس بدنه خارجی : ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکترواستاتیک

ظرفیت : 84 کارتن پلاسمای 20 کیسه ای

توان مصرفی : 7500 ولت آمپر

تعداد طبقات: 5 طبقه 

وزن :  1000 کیلوگرم 

حجم : 4600 لیتر   

 

Read more

کشت سلول CO2 به همراه رولینگ باتل

---------------------------------

مدل : 96CO-1-93-A-NEW

گواهینامه ها : CE – ISO 13485 – ISO 9001 - IMED

برند : DPF

کاربرد : شرکت های تولید داروهای نوترکیب برای کشت سلول جهت تولید داروی فاکتور 8، داروی انسولین، دارهای درمان سرطان، واکسن کرونا، واکسن آنفولانزا

مشخصات فنی :

رنج دمایی : 10ºC / +37ºC+  

تلرانس دمای طبقات :  1.0ºC± 

جنس بدنه داخلی : استیل ضدزنگ مات (304)

جنس بدنه خارجی : ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکترواستاتیک

توان مصرفی : 440 ولت آمپر

وزن :  225 کیلوگرم 

حجم : 960 لیتر   

 

Read more

رولر تولید سلول (14 باتل)

---------------------------------

مدل : CPR-04-9D14V-93-A-NEW

گواهینامه ها : CE – ISO 13485 – ISO 9001 - IMED

برند : DPF

کاربرد : شرکت های تولید داروهای نوترکیب برای کشت سلول جهت تولید داروی فاکتور 8، داروی انسولین، دارهای درمان سرطان، واکسن کرونا، واکسن آنفولانزا

مشخصات فنی :

جنس بدنه داخلی : استیل ضدزنگ مات (304)

تعداد طبقات: 7 طبقه

وزن :  140 کیلوگرم 

ظرفیت کل : 14 باتل

Read more

Phytotron

Phytotron

Model :       PHY-M-2020-99

Producer :  DPF
Brand :       Gsnbio
Volume :    22000 L / 1200 Bottles
Read more